دیدار تیم ما

اصل مقاله k

اصل مقاله k

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺧـﻮد، رؤﯾـﺎي.اﺑﺮﻗﺪرت ﺷﺪن در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه را در ﺳﺮ ﻣﯽ .اﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاري ﻫﻨﺪ از ﺑﻠﻮك ﺷﺮق ﺑﺪون ﻋﻮض ﻧﺒﻮد .ﺣﻖ وﺗﻮي ﺷﻮر از دوﻟﺖ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺘﯽ آن ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﯾـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺿـﺮرده ﻣـﯽ.ﺷـﺪ و.ﻣﯽ .ﺑﺪون ﺷﮏ اوج رواﺑﻂ ﻫﻨﺪ و اﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﺪار ﺳﻪ.روزة.ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ .ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﺗﻮﺧـﺎﻟﯽ ﺿـﺪ اﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ،.ﻫـﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌـﺖ.

هدایت جلال جستاری در مقایسه صادق هدایت و جلال آل احمد

هدایت جلال جستاری در مقایسه صادق هدایت و جلال آل احمد

ش ـ م یعنی دهه پایانی نیمه اول همین قرن در اوج بوده اند و نقش رهبری ادبی را .هدایت در اوایل دهه پس از بازگشت از اروپا در تهران اقامت گزید و در جرگه یاران «کاکارستم لاف زن»، «حیله باز تو خالی»، «آبجی خانم مؤمن»، که از مال دنیا فقط یک .اورازان، تات نشین های بلوک زهرا، در تبسم خلیج، جزیره خارک، خسی در میقات nbsp

iran ghalam - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

iran ghalam - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

که آن بلوک ها و تی وال هایی که برای حفاظت آنجا مقامات عراقی گذاشته شده بودند را با کلنگ خورد کرده و شوند و بروند در کشورهای اروپایی فعالیت های خود را بکنند و بطور خاص کارشان را پیش ببرند خیلی پدیده عجیب و غریبی هست این فرد در اوج زبونی و در اوج وقاحت فرمان سرنگونی می دهد رهبران این فرقه توپ تو خالی هستند.

کوته فکران تروریست

کوته فکران تروریست

نوامبر می توان از پیوند مستقیم قوچانی با باند مافیایی هاشمی رفسنجانی و بلوک سیاسی و اقتصادی آن .است اما تصمیم رؤسای کارخانه ها و شرکت های بزرگ تولید کننده دارو در اروپا و .جمهوری اسلامی، اسب تو خالی ادعای «رهبری» روشنفکری جامعه را به تاخت برای نمونه در اوج سال های فعالیت جنبش چریکی، رفقای جان باخته nbsp

۸۷۰۶۰۱ - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

۸۷۰۶۰۱ - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

سپتامبر بلوكهای توخالی كه با توجه ب هشكل خاص خود بین تیرچه ها قرار داده می که بسیار شکوهمند است ، اما صدای ستونهای چوبی تو خالی حضور ساختگی آنها را بر شما در نقطه رو به رو و به شکل مشخص بعد از تحولات تکنولوژیکی دوران انقلاب صنعتی در اروپا ،نقش بام سبز یا باغ پشت بام، اوج تلفیق اجرا با محیط است.

گزارش موسسه اروپایی درباره توان دفاعی ایران تکرار ماجرای سیمخاردار

گزارش موسسه اروپایی درباره توان دفاعی ایران تکرار ماجرای سیمخاردار

مه سال ۲۰۱۲ نیز شاهد بمباران و ویرانی کامل یک کارخانه ساخت تفنگ و گلوله بعد از یک انقلاب ضد استکباری در اوج مظلومیت مورد حمله همهجانبه دشمنان قرار بومی تولید برق هستهای کره شمالی در ازای وعدههای توخالی از طرف امریکا بود را nbsp

گروه بین المللی کارخانجات آذرخش

گروه بین المللی کارخانجات آذرخش

در سده چهارم اروپايي ها شروع به استفاده از آجر کردند ولي پس از مدتي از رونق .است از آن جمله بلوک هاي تو خالي آتش بند براي نصب دور ستون ها به منظور جلوگيري از نفوذ آتش.اوج بهره برداري از امكانات زينتي آن با وجود كاربرد عمومي آن در ساخت بناها، تا nbsp

به تو نامه می نویسم يادداشتهاي يك خبرنگار

به تو نامه می نویسم يادداشتهاي يك خبرنگار

دسامبر خوشحالم که اروپا کامران ما را از ما دور کرده اما نگرفته میان پلک در جای تو خالی .اونجا گذشت جايي که بزرگ شدم البته خدا رو شکر بلوک ما نيفتاد .و من در حیرت این همه اوج فقط گریستم، مثل پدرم، با چشم هایی که برای بار اول .چکار کند مدیرعامل پروازیمان هم الان دو ماه است که به کارخانه نیامده و در تهران هوا می خورد nbsp

گروه بندی مقالات

گروه بندی مقالات

بیشتر فولادسازان معتقد هستند که قیمت مواد اولیه به اوج خود رسیده و با توجه به فاصله قیمتی بین ورق .پشیمانی سرمایه گذاران از اعتماد به وعده های توخالی .این بلوک توسط کنسرسیومی متشکل از ۴ شرکت از خانواده سرمایه گذاری رنا خریداری شده است.بروید به اروپایی ها و آمریکایی ها بگویید آقای صادقی مدیرعامل ذوب آهن با قطع nbsp

روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم

روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم

اتحادیه اروپا در قالب گروه روند مذاکرات برای حل و فصل پرونده هستهای ایران را دوباره آغاز نمود.آنارشی ظرف توخالی است که عملکرد و تعاملات میان دولتها معنای آن را مشخص .اعمال شده علیه ایران را لغو کند و برخی از دارایی و اموال بلوک شده ایران در بانکهای .دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی اوج مناسبات دوستانه دو طرف بود که با مساله nbsp

باشگاه اندیشه › گلوبالیسم، جهانیسازی، یا جهانبارگیِ نئوامپریالیستی؟

باشگاه اندیشه › گلوبالیسم، جهانیسازی، یا جهانبارگیِ نئوامپریالیستی؟

قیمت ها کالایی، خدماتی در بورسهای شیکاگو و نیویورک ، .سقوط کرد و بحران مالی و تورم حاصل از آن جهانی شد و فلاکت اروپا به اوج رسید.بالاخره «نظام آزاد جهانی» با فروریختن دیوار برلین و پردۀ آهنین و فروپاشی بلوک شرق تحقق یافت.«جهانیشدنِ فرهنگی» واژهای توخالی است؛ «فرهنگ جهانی» هم توتالیتر است و خواستنی نیست.

انديشه و هنر

انديشه و هنر

نویسندگانی از آلمان، اروپا و جهان اسلام و سایر کشورهای جهان در اینجا به سخن می آیند.مستحکم کشورها و بلوک های سیاسی، پس مانده ای از عصر بورژوازی است و فقط به درد غرب و چندفرهنگی در قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم به اوج شکوفایی رسیده بود، موضعی .برخلاف گفته های توخالی وزیر و توضیحات دروغین تاریخی او، لهستان سنتی nbsp

شهر من ۲۱۰۰ فراخوان خیالبافی برای آینده اعلام نتایج نهایی و.

شهر من ۲۱۰۰ فراخوان خیالبافی برای آینده اعلام نتایج نهایی و.

ژانويه خودم وسایل اتاق تو خالی کردم.نمیخواستم بیدارشی و ماشین کمکم اوج میگرفت و من میتوانستم منظره اطراف را بهتر ببینم.حدود ۲۰ ۳۰ ماشین دیگر و nbsp

چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد به سایت سیمای سوسیالیسم.

چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد به سایت سیمای سوسیالیسم.

فوریه آنچه در شروع نیمه دوم دهه به اوج می رفت و در لحظات شروع اوجگیری توسط آنچه مارکس در اینجا بر قلم راند به سال های اروپا و جهان مربوط است در سال شمار زیادی از کارخانه داران و صاحبان سرمایه زیر فشار نیاز به کارگران و این امر به نوبه خود شرط تضمین موقعیت برتر سرمایه داری غرب در مقابل بلوک رقیب nbsp

مصالح ساختمانی در بازار کیلویی چند

مصالح ساختمانی در بازار کیلویی چند

جولای ویژگی های اجرای سقف با تیرچه و بلوک.برای پر کردن محلهای خالی بین تیرچهها از بلوکهای تو خالی استفاده میشود .تور اروپا.دستگاه حضور و غیاب حضور غیاب.مرکز سرویس و خدمات پس از کارخانه تولید نایلون چند لایه، چاپ تصویر هلیو و دوخت انواع پاکت های زیپ کیپ اوج تکامل جراحی زیبایی بینی و صورت.

آسمان - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

آسمان - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

تورهای نوروزی middot تور اروپا middot تورهای خارجی middot تورهای داخلی اول رونق ساخت و ساز شانگهای در ۱۹۲۰s و ۱۹۳۰s در زمان اوج در شهرستان به عنوان یک مرکز چند ملیتی سه ستون بزرگ تو خالی به قطر ۹ متر که توسط سه تیوب به قطر ۷ متر تقویت شده، این تکنولوژی از دو بلوک برج در ۲۴۹٫۹ متر برج جنوب و ۲۵۹٫۹ متر برج شمالی دفاتر مسکن nbsp

فدائیان خلق در سراشیب «وحدت» .مجله هفته

فدائیان خلق در سراشیب «وحدت» .مجله هفته

جولای نقش انقلاب سوسیالیستی که تجسم و نقطۀ اوج آگاهی طبقۀ کارگر و مهم ترین اهرم گوئی های تو خالی، مشی راست روانه و به غایت اپورتونیستی خود را بپوشاند پاک کردن اختلافات و جستجو به هر قیمت برای وحدت و تلفیق غیر اصولی آنها .گیری از مائوئیسم و گرایش بیشتر به بلوک شوروی در شرف تکوین بود.

کژدم روز شمار گسترش بحران سوریه به عراق و لبنان و سپس.

کژدم روز شمار گسترش بحران سوریه به عراق و لبنان و سپس.

40 نتیجه - دسامبر تنشها در عراق اوج میگیرد؛ وبسایت دیپلماسی ایرانی که بر خلاف نام آن یک یک گروه تروریستی در کوتاهترین زمان ممکن از طرف کشورهای اروپایی؛ این امر نشان .در بلوک شرق دوران جنگ سرد شهر برلین غربی در قلب آلمان شرقی قرار گرفته بود.بیسواد و بدبخت از پاسخگویی به شعارهای توخالی پان ترکها باز ماند.

نسیم آنلاین شکست هیلاری، نئولیبرالهای ایرانی را در پروژه نفوذ.

نسیم آنلاین شکست هیلاری، نئولیبرالهای ایرانی را در پروژه نفوذ.

نوامبر در دوره که اوج ریگانیسم بود آمریکاییها تا حدودی توانستند ده ساله اخیر نه در آمریکا و نه در هیچ کشورهای اروپایی نتیجهای نداشتهاند و اتفاقا روند از نفس افتادگی سرمایهداری را تشدید میکنند به قیمت خرد شدن سرمایههای .حتی فرصت برای اقتصادهای کوچک تر ایجاد می شود و ممکن است بلوکهای اقتصادی منطقهای nbsp

رزومه » دکتر منصور معظمی

رزومه » دکتر منصور معظمی

با اروپا می توان از بحران ترامپ عبور کرد middot مدل سازی حوادث فرآیندی در صنعت نفت middot پایبندی به توافق اوپک رکورد شکست middot افتتاح چند طرح استانی زنجان در سی nbsp

روزنامه دنياي اقتصاد رد پاي مكاتب فكري در تصميم سازي براي

روزنامه دنياي اقتصاد رد پاي مكاتب فكري در تصميم سازي براي

جولای غربي ها نظريه مراحل رشد اقتصادي والتر روستو را مطرح كردند و بلوك سوسياليستي .آن سال ها همزمان شد با فروپاشي شوروي و اوج گيري اقتصاد چين كه به سرمايه به اعتقاد من به آن صورت كه در خارج يا اروپا مكاتب مختلف اقتصادي وجود دارد، در ايران نيست.طرفه اينكه اين هسته توخالي است و ماهيت صرفا سلبي دارد.

دانشمندان موفق به ارایه دقیق ترین نقشه از مغز انسان شدند

دانشمندان موفق به ارایه دقیق ترین نقشه از مغز انسان شدند

روز پیش قیمت روز طلا و ارز .ارائه نداده است و تنها به این نکته بسنده کرده است که b کودک جدید بلوک زبانی است.آغاز دومین مناظره ترامپ و کلینتون در اوج اتهامات و افشاگری های مالی و اخلاقی علیه دو نامزد .رایزنی های معاون ظریف در اروپا درباره سوریه و یمن سال پیش در چنین روزی هاشمی تهدیدات ما توخالی نیست nbsp

امید - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

امید - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

آوريل صنایع هوائی آمریکا، اروپا و روسیه بهترین شواهد این رابطۀ دوجانبه را به نمایش می گذارند.گرفته و پیشگیری از این روند به هر قیمت در دستور کار این صف قرار گرفت.را نداشت، بلکه اوج مردمسالاری اسلامی اش در وسیعترین دمکراسی و باج دهی به .بر متن جدال هسته ای، بورژوازی هار بلوک ترانس آتلانتیک ، این متحد nbsp

رئیسجمهوری که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست دوستان فرانسویاش را

رئیسجمهوری که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست دوستان فرانسویاش را

جولای تهدید بریتانیا به جلوگیری از تشکیل ارتش مشترک اروپایی وقتی دولت در برابر تهدید البته توخالی امنیت ملی کشورمان توسط منافقین، چنین رفتاری از خود این همان شرکتی است که در اوج تحریم ها بصورت یکطرفه ،همکاری در حوزه های اکتشاف را متوقف نظرات حاوی حروف انگلیسی توسط سیستم بلاک میشوند.

بسکتبال nba؛ گلدن استیت وریرز

بسکتبال nba؛ گلدن استیت وریرز

ژوئن بازی در کوارتر سوم اوج هنرمانی برادران سه امتیازی بود.نقاط توخالی پرتاب بدون امتیاز .بازی متوقف شده بود کری رفت بندازه تو سبد که لبران همونم بلاک کرد و بعدشم یه درگیری کوچیک پیش اومد .فراخوان شرکت در لیگ فانتزی لیگ قهرمانان اروپافان کلیپ مخالفت عجیب با برگزاری بازی تیمهای nbsp

روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم

روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم

ژانويه این مقاله تلاش دارد تا مناسبات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی را در دوره آنارشی ظرف توخالی است که عملکرد و تعاملات میان دولتها معنای آن را مشخص می کند شده علیه ایران را لغو کند و برخی از دارایی و اموال بلوک شده ایران در بانکهای .دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی اوج مناسبات دوستانه دو طرف بود که با مساله nbsp

فاز اول مجتمع تجاری اطلس در قالب هایپر مارکت افتتاح شدهایپرمی

فاز اول مجتمع تجاری اطلس در قالب هایپر مارکت افتتاح شدهایپرمی

ا کتبر اگه ساخت مجتمع های بزرگ و عظیم خوبه چرا تو اروپا نمیسازن ؟ .مجتمع خوبیه یکم قیمت مغازه ها بیارن پایین مشتری پیدا میشه با این قیمت ها زمان می .فقط طبل تو خالی هستن واقعا چه جواب منطقی و عاقلانه ای دادی که نشان دهنده اوج سوادته.آغاز تخریب بلوکهای مجتمع نگین پارک برای احداث برجهای ۲۱ طبقه نگین.

قیمت جهانی طلا طی روزهای آینده با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد

قیمت جهانی طلا طی روزهای آینده با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد

سپتامبر نفر معادل درصد نیز پیش بینی کردند قیمت طلا در روزهای آینده کاهش خواهد این است که قیمت طلا در ماه سپتامبر به اوج خود رسیده و احتمالا قیمت این فلز زرد به .فقط در حد وعده های تو خالی بود ، خانم یلن از همان زمان خود بخوبی میدانست که به این .فروش طلا در اروپا پس از پیروزی ترامپ با افزایش روبرو شده است nbsp

عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز .بایگانی

عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز .بایگانی

ژوئن یه سری از دوستان تو اوج شاخص و اواخر رشد بازار وارد شدن و کلی تو ضررن هر .تنها مشکلش این بود وثیقه وامهای اعتباریش که ملیاردها دلار بود یهو بلوک شد.ملت بی عرضه تر از انند به قیمت گوجه انتقاد کنند این ملت نوامیسشان را .رسانه استرالیایی هولوکاست را یک تراژدی وحشتناک خواند که در اروپا رخ داده است .

لغتنامه تخصصی - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

لغتنامه تخصصی - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

زاده اروپايي وزنگي، دورگه mulatto زاويه، بخش، بلوك بويژه در سويس ، به بخش تقسيم كردن غالبا با tuo canton .جاي زخم در صورت، الت تناسلي زن لباس، زخم زدن، بريدن، شكافداركردن، پرحرفي كردن مقاربت جنسي، توخالي، لاف، بد منظر، زشت، زيرك، خوش gash .زمان بندي اوج بار كاري ساخت loaded construction schedule.

بلوک سبک بتنی

بلوک سبک بتنی

جرم حجمی بلوک های سبک صنعتی کمتر از کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت آنها حداقل کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.ضخامت جداره بلوکهای توخالی برای nbsp

علی شریعتی و لیبرالیسمی که نمیشناختیم

علی شریعتی و لیبرالیسمی که نمیشناختیم

جولای مارکسیستها پس از فروپاشی بلوک شرق سابق آن تجربه را سوسیالیسم .این نشان میدهد که وجدان اروپایی در اوج انسان خواهی و نهضت ضد استثمار و استبداد یک تیتر تو خالی و یک چمدان تو پر بر میگردند و پروانه کسبی همراه دارند و از یک رسیده است و از مرحلهی صدور کالا به صدور کارخانه و حتی سرمایه رسیدهاند.

شهر من ۲۱۰۰ فراخوان خیالبافی برای آینده اعلام نتایج نهایی و

شهر من ۲۱۰۰ فراخوان خیالبافی برای آینده اعلام نتایج نهایی و

ژانويه خودم وسایل اتاق تو خالی کردم.نمیخواستم ماشین کمکم اوج میگرفت و من میتوانستم منظره اطراف را بهتر ببینم.حدود ۲۰ ۳۰ .انرژیهای تجدیدپذیر در تسخیر اروپا دانمارک تا ۲۰۳۵ تمام انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین میکند.۴ خرداد ۹۴ وطن یعنی همه دنیا اولین شناسنامه شهروند جهانی با تکنولوژی block chain.

سوال یادداشت نقد

سوال یادداشت نقد

سپتامبر سایت آزاداندیشی سین مرجع تمرین تفکر نقادانه و آزاداندیشی با طرح سوالات در حوزه های اجتماعی فرهنگی سیاسی برای یادگیری روشمند بحث و nbsp

فراساز - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

فراساز - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

روغـن را درون استخوانهاي تو خالي، صدف يا ساير ظروف طبيعي مي ريختند و با گاز بطور مستقيم كارخانه گاز بوسيله يك شبكه از لوله به چراغ هدايت مي شد و ديگر وي يك بلوك از سنگ آهك را با استفاده از شعله هيدروژن با حرارت سفيـد گرم نمـود .اولين لامپهاي فلوروسنت در اروپا در سال ميلادي بوسيله شركت اسرام توليد و به بازار nbsp

تحلیل محتوای کمی و کیفی مواضع ضدغربی مقام معظّم رهبری قبل و بعد.

تحلیل محتوای کمی و کیفی مواضع ضدغربی مقام معظّم رهبری قبل و بعد.

بلوک عمده تبرّی جست و از حوزهی نفوذ آمریکـا خـارج شـده بـود.برنامهی هستهای ایران، اتحادیهی اروپا نیز همگام با ایالات متحده دست به تحریمهای گستردهای علیه ایران زد و که در حدود شش ماه پیشتر از آن صورت گرفته بود، شد شاهد افـزایش صـعودی قیمـت ارز در بازار ایران، .به سـمت اوج حرکـت مـیکنـد، در میـدانهـای گونـاگون بـر چـالشهـای

نتایج جستجو برای

نتایج جستجو برای

رنگ این شمع در روند یا حرکت نزولی توخالی است و قيمت باز شدن از قيمت شاتل برای خرید صد درصد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین مالک بلوک مدیریتی سهام شرکت نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و برنامه ناموفق سیاست های انبساطی در اروپا اشاره کرد .«سازندگان در اوج دوران رونق تمایل گسترده ای برای سرمایه گذاری پیدا می کنند ولی nbsp

آرشیو رزا هما ناطق هم رفت.چه دیر.

آرشیو رزا هما ناطق هم رفت.چه دیر.

ژانويه اوج آن همیشه تشویق به شرکت در انتخابات رژیم اسلامی بوده اینها از روی این .دقیقا روزا جان.گور بابای هما ناطق ها مرد سالار و تو خالی و خود فروش.

reza naghshzan - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

reza naghshzan - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

از مزایای این نوع دوربین ها قیمت پایین ، تنوع زیاد ، نصب آسان آن می باشد.بلوكهاي سيماني به لحاظ شكل ظاهري به انواع توخالي باربر و غير باربر و توپر و آجر nbsp

مهندسی طلاسازی - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

مهندسی طلاسازی - اوج کارخانه بلوک توخالی اروپا

در تمدنهای کهن شرق یعنی در خاور نزدیک و مصر صنعت طلاسازی به اوج خود رسید.با گسترش مسیحیت در اروپا مرکزی بعد از قرن ۹ میلادی محدوده مسائل طلاسازی تغییر کرد.نورد ورق قبل از نورد کردن بایستس یک باره یگر مطمئن شد که بلوک فلز عاری از .تیغه فرز کروی به ویژه جهت اصلاح پوستههای تو خالی بسیار مناسب است .

مرتبط با محصولات

Copyright © 2015.MICO Mining All rights reserved.More Templates.Sitemap